Vergunningsvrij bouwen

Er bestaat nog vaak twijfel over wanneer een verbouwing vergunningsplichtig is of vergunningsvrij. Vergunningsvrije verbouwingen mogen in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan. Bij vergunningsvrije verbouwingen kunnen er echter nog wel onderdelen voorkomen welke gemeld moeten worden bij de gemeente, danwel waarvoor constructieve berekeningen en/of asbestonderzoeken benodigd en raadzaam zijn.

Hieronder wordt, zo helder mogelijk, uiteengezet wanneer vergunningsvrij gebouwd kan worden:

I uitbouwen tot 4 meter en maximaal 5 meter hoog. De uitbouw dient dan wel gemaakt te worden in het zogeheten achtererfgebied. Dit is het gebied aan de zij- of achterkant van de woning, ofwel de tuin welke niet grenst aan de straat.

II dakkapellen aan de achterkant van het huis rekening houdend met 0,5 meter vanuit daknok, meer dan 0,5 en minder dan 1 meter boven de dakvoet en meer dan 0,5 van zijkanten dakvlak.

III Bijgebouwen zolang deze niet meer dan 50% van het achtererfgebied beslaan. Maximale hoogte bij plat dak is
3 meter en bij schuin dak 5 meter. (1)

Uitzonderingen op de regel zijn monumenten en beschermd stads- of dorpsgezichten. Veranderingen aan Architectonisch erfgoed zijn altijd vergunningsplichtig. Wij kunnen snel beoordelen of dit van toepassing is op uw woning.

Vergunningvrij bouwen betekent niet dat er geen regels meer gelden voor het bouwen, er moet nog steeds voldaan worden aan het bouwbesluit. Hierin staan eisen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Daarnaast is een sloopmelding, bij meer dan 10 m3 bouwafval en een asbestinventarisatie, bij panden voor 1994 (2) verplicht. In geval van een vereniging van eigenaren (VVE) moet u ook toestemming hebben voor de verbouwingsplannen van de VVE.

Ook bij vergunningsvrij bouwen is het aan te raden om samen te werken met het Ontwerphuis. Vaak komen er bij oorspronkelijk vergunningsvrije verbouwingsplannen toch vergunningsplichtige werkzaamheden, zoals het veranderen van de voorgevel, dakterrassen en balkons, om de hoek kijken. Tevens is een goed ontwerp van vergunningsvrije veranderingen bepalend voor uw woongenot en de (over)waarde van uw huis in de toekomst (3).

Bronnen:

1) http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2014-11-01#BijlageII
2) http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/wet-regelgeving/wet-regelgeving/bouwbesluit-2012/
3) http://www.moviq.nl/nl/site/overwaarde-op-je-huis-door-verbouwing/9025