Ventilatieberekening

In het Bouwbesluit staan de eisen waar een ventilatievoorziening aan moet voldoen.
Ventilatieberekeningen worden uitgevoerd volgens NEN 1087/NPR 1088 en bouwbesluit.
De berekening laat zien hoeveel geventileerd moet worden.
Er wordt daarbij o.m. gekeken naar de functie van de ruimte, het gebruiksoppervlak van alle vertrekken, en de luchtstromingen die van vertrek tot vertrek onderling zullen gaan plaatsvinden (denk bijvoorbeeld aan een gesloten keuken vs een open keuken).
Resultaat: een overzicht van de voorzieningen die moeten worden opgenomen en hoe de ventilatiebalans in het gebouw wordt gerealiseerd.

Voor een lichte industrie en kantoorfunctie in nieuwbouw of verbouw zijn de volgende ventilatie-eisen gebruikt.

volgens het bouwbesluit:

Ruimte:Eis:
verblijfsgebied>_ 0,9 dm3/s per m2 vloeropp. met een min. van 7 dm3/s
verblijfsruimte>_ 0,7 dm3/s per m2 vloeropp. met een min. van 7 dm3/s
kantoorfunctie>_ 1,3 dm3/s per m2 vloeropp. met een min. van 10 dm3/s
andere industriefunctie>_ 0,5 dm3/s per m2 vloeropp. met een min. van 7 dm3/s
winkelfunctie>_ 0,5 dm3/s per m2 vloeropp. met een min. van 7 dm3/s
TO= toiletruimte>_ 7 dm3/s
BA= badruimte>_ 14 dm3/s
kooktoestel>_ 21 dm3/s
TR= technische ruimte>_ 7 dm3/s

De toevoer van ventilatielucht in verblijfsgebieden moet voor 50% rechtstreeks van buiten afkomstig zijn.

De berekeningsmethodiek is gebaseerd op het toevoeren van 100% buitenlucht. Deze lucht stroomt over naar de verblijfsruimte. Vanaf daar wordt een deel afgezogen in de badruimte of toilet.

De toevoer en afvoer zijn altijd in balans met elkaar.
Voor het goed functioneren zijn er draai / kiepramen in de raamkozijnen geplaatst.