Bezettingsgraad

De bezettingsgraad is de grootste oppervlakte die per persoon voor de betreffende bestemming van (een deel van) een gebouw wordt verwacht.

In het Bouwbesluit is de bezettingsgraadklasse de klasse die de bezettingsgraad van een gebruiksoppervlakte en de bezettingsgraad van een vloeroppervlakte aangeeft. Er zijn vijf klassen: B1 t/m B5. De bezettingsgraad wordt door de aanvrager van een omgevingsvergunning bepaald. Voor de woonfunctie en het “bouwwerk geen gebouw zijnde” is de bezettingsgraad niet van toepassing.

klassegebruiks-functie
gebouw
vloer-oppervlakte (VO) aan 
verblijfsgebied per persoon
(GO, GBO)
per persoon
B1 <= 1,3 m2<= 2  m2
B2school, sport (mede voor bezoekers)1,3 m2 tot 3,3 m22  m2 tot 5  m2
B3bijeenkomst,
gezondheids-zorg (bezoekers)
3,3 m2 tot 8 m2> 5  m2 tot 12 m2
B4cellen,
gezondheidszorg (niet voor bezoekers),
kantoor, logies
> 8 m2 tot 20 m2> 12 m2 tot 30 m2
B5industrie,
sport (niet voor bezoekers),
winkel, algemeen
> 20 m2> 30 m2

– gebruiksveiligheid: afmetingen van trappen, aanwezigheid van  noodverlichting 
– brandveiligheid: afmetingen van brand- en rookcompartimenten, vluchtroutes, het aantal vluchtmogelijkheden
– gezondheid: ventilatiecapaciteit
– bruikbaarheid: aantal toiletruimten, afmetingen van stallingsruimten voor fietsen.