Bouwtekening muurdoorbraak

Voor een draagmuur opvangen heb je een vergunning nodig. Wil je een niet-dragende muur verwijderen, dan is een omgevingsvergunning niet nodig. De belangrijkste veiligheidsrisico’s bij een draagmuur verwijderen zijn het verzakken van de constructie en het scheuren van muren.

Ja, alle bouwactiviteiten die direct samenhangen met de bouw van een vergunningvrij bouwwerk mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden uitgevoerd. Een doorgang of een opening (inclusief stalen latei/balk) in een dragende muur of gevel, als onderdeel van een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk dat aan het hoofdgebouw wordt gebouwd, mag dus ook zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden aangebracht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van wijzigingen in de dakconstructie die nodig zijn om een dakkapel of een dakraam te plaatsen. Let op: het gaat hier om de BOUWactiviteiten die samenhangen met de bouw van een vergunningvrij bouwwerk. Voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld slopen of het veranderen van een monument, kan het wel nodig zijn een vergunning aan te vragen.

Het vergunningvrije bouwen moet overigens wel voldoen aan de bouwtechnische eisen die hieraan in het Bouwbesluit 2012 gesteld worden. Dit vloeit voort uit artikel 1b van de Woningwet. De gemaakte gevelopening bij een aan- of uitbouw moet dus onder meer voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid. Is dit niet het geval dan kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 1b van de Woningwet handhavend optreden.

m deze vergunning aan te vragen, moet u bij uw gemeente een bouwtekening aanleveren. Een bouwtekening waaruit blijkt dat de draagmuur zonder problemen verwijderd kan worden. Daarnaast is het in bepaalde gevallen ook nodig om een sloopvergunning bij de gemeente aan te vragen.

  • Plattegronden
  • Doorsnedetekening
  • Detailtekeningen
  • Legenda met betekenissen van de gebruikte symbolen
  • Maatvoering en peilhoogten van vloeren en de belangrijkste hoogtematen van de schuur

Deze tekeningen kunnen wij verzorgen vanaf € 333,-.

Je kunt hier een aanvraag plaatsen en dan nemen wij contact met je op om je vragen te beantwoorden, een offerte te geven en een bouwtekening te maken.