Splitsingsvergunning

 

Bij het splitsen van een woning wordt er onderscheid gemaakt tussen bouwkundig- en kadastraal splitsen. Het verschil hiertussen is vooral of de woning verhuurd of verkocht wordt na de splitsing. Wij adviseren hier vooraf een beslissing over te nemen. De processen verlopen namelijk beide erg verschillend. Echter is het wel mogelijk de woning eerst bouwkundig te splitsen en daarna kadastraal. Hieronder gaan wij in op de verschillen tussen bouwkundig- en kadastraal splitsen.

Wanneer de woning bouwkundig is gesplitst, wordt de woning na de splitsing verhuurd. Er wordt dus meer woonruimte gecreëerd door bijvoorbeeld van één appartement, twee appartementen te maken. Daarna worden beide appartementen apart verhuurd. Als u van plan bent bouwkundig uw woning te splitsen, bent u verplicht een omgevingsvergunning hiervoor aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw woning aan de volgende eisen voldoen:

  • Er moeten vluchtvoorzieningen aanwezig zijn.
  • Het pand moet voorzien zijn van brand- en rookmelders.
  • De woning moet voldoen aan gestelde geluidwerende maatregelen.
  • De woning moet voldoen aan badkamer en sanitair voorzieningen.

Deze eisen worden gesteld vanuit het Bouwbesluit, om te verzekeren dat de nieuwe woningen voldoende veiligheid bieden. Het is hierbij van belang dat de leefbaarheid van de woningen in stand  blijft. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u constructieberekeningen en bouwtekeningen aanleveren.

Bij een kadastrale splitsing worden de gesplitste woningen los verkocht. De naam zegt het eigenlijk al: de nieuwe woningen worden opgenomen in het kadaster. Dit maakt een kadastrale splitsing dan ook iets ingewikkelder dan een bouwkundige splitsing. Een deel van de woning krijgt een nieuwe eigenaar en dit moet worden vastgelegd bij de gemeente. Hiervoor moet u niet alleen een omgevingsvergunning aanvragen, maar ook een splitsingsvergunning. Voor de splitsingsvergunning heeft u ook een splitsingsakte nodig. Deze moet u op laten maken door een notaris. Naast deze verplichtingen stelt het Bouwbesluit ook aan deze splitsing bepaalde eisen:

  • De woning moet over een eigen badkamer en sanitair beschikken.
  • De woning moet een eigen keuken hebben.
  • Het pand moet voorzien zijn van een eigen huisnummer.
  • Het pand moet een eigen voordeur hebben, deze mag uitkomen in een centrale hal of trappenhuis.

Bovendien stellen sommige gemeentes nog strengere eisen bij een kadastrale splitsing. Vaak moet een woning minimaal 25 jaar onderhoudsvrij zijn. Ook moet de fundering het aankunnen. Toch verschillen de exacte regels voor een kadastrale splitsing per gemeente. Laat u door ons adviseren bij eventuele vragen.

U hebt als particuliere eigenaar meestal een splitsingsvergunning nodig als u een gebouw van voor 1940 met woningen wilt splitsen in appartements- of lidmaatschapsrechten. Splitsen is nodig als u de woningen in het gebouw apart wilt verkopen. Bekijk hier hoe het werkt.

welke documenten moet u meesturen

Voor deze aanvraag heeft u onderstaande documenten nodig:

1.    Tekeningen:

•    Plattegrond van elke verdieping van het gebouw.
•    Lengte- en dwarsdoorsneden van het gebouw.
•    Alle gevelaanzichten.
•    Details met betrekking tot geluidwering en brandveiligheid.

2.    Situatietekening:

•    Gebaseerd op door of namens burgemeester en wethouders aangegeven kaartmateriaal waaruit de positie van het gebouw ten opzichte van nabijgelegen bouwwerken blijkt.

3.    Splitsingsplan:

•    Aanduiding van de indeling en beoogde eigendomswijzigingen op minimaal schaal 1:100.
•    Moet voldoen aan de vereisten van artikel 109 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

4.    Bouwkundig rapport:

•    Beoordeelt de toestand van het gebouw met betrekking tot indeling of staat van onderhoud. 
•    Indien het gebouw niet aan de voorwaarden voor splitsing voldoet, is aangegeven welke aanpassingen worden uitgevoerd om aan deze voorwaarden te voldoen.
•    Niet ouder dan 6 maanden.

5.    Puntentelling:

•    Conform het woningwaarderingsstelsel.
•    Van de huidige situatie per woonruimte op het moment van aanvragen.

6.    Funderingsrapport:

•    Toont aan dat de fundering binnen 25 jaar geen onderhoud behoeft.
•    Niet ouder dan 6 maanden.
•    Omgevingsvergunning. Voor vernieuwen of herstellen van de fundering. Alleen als het van toepassing is.

7.    Keuringsrapport Gas en Elektra:

•    Toont aan dat de gas- en elektra-installatie voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
•    Niet ouder dan 6 maanden.
•    Uitzondering: kan voor de eindinspectie worden ingediend.

8.    Asbestinventarisatierapport:

•    Deze inventarisatie moet zijn uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.
•    Hieruit moet blijken dat er geen schadelijke concentraties asbestvezels (meer) vrij kunnen komen, zoals bedoeld in artikel 6.25 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (concentratie asbestvezels).

9.    Verklaring deelname aan Gedragscode

•    Een door de eigenaar ondertekende verklaring over deelname aan de Gedragscode splitsen Amsterdam