CONSTRUCTIEBEREKENING

Volgens de Regeling omgevingsrecht moeten constructieve gegevens (tekeningen en berekeningen) uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden worden ingediend bij de gemeente. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet hiervoor goedgekeurde constructieve gegevens aan de gemeente overleggen. Er kan pas met de bouw gestart worden zodra het goedgekeurde exemplaar en het meldingsformulier ‘start bouw’ bij de gemeente aanwezig zijn.

Een constructieberekening is een berekening van alle dragende delen van een constructie en wordt gemaakt door een constructeur. Dit wordt ook wel een statische berekening genoemd. Er wordt bijvoorbeeld berekend hoe dik de draagbalken moeten zijn om de bovenliggende elementen, zoals de vloer, meubilair en personen te kunnen dragen.

Alle gebouwen moeten uit veiligheidsoverwegingen voldoen aan de minimale wettelijke eisen opgenomen in het Bouwbesluit. Hier valt ook de draagconstructie van een gebouw onder. De draagconstructie moet zo worden uitgevoerd dat het gebouw stevig in elkaar zit.

Bij het nieuw bouwen van een huis maar ook bij een verbouwing waar de constructie gewijzigd wordt, moet een constructieberekening worden gemaakt. Voor het aanvragen voor een omgevingsvergunning is het zelfs verplicht om zo’n berekening aan te leveren. Een constructieberekening kan betrekking hebben op onderstaande bouwkundige elementen:

afbeelding belasting fundering aanbouw